Afspraken

Hoe maakt u een afspraak?

U kunt telefonisch een afspraak maken voor een consult of een behandeling in onze praktijk.
U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 070-3608558, via de e-mail fysiolvm@xs4all.nl of via het tabblad “contact” van deze website.

Het kan voorkomen, dat we de telefoon niet direct kunnen aannemen. We verzoeken u dan dringend het antwoordapparaat in te spreken. Als u uw naam en uw telefoonnummer, waar u te bereiken bent, inspreekt bellen we u zo snel mogelijk terug.

U kunt bij de aanmelding uw eigen voorkeur of de voorkeur van uw verwijzend arts voor een bepaalde fysiotherapeut kenbaar maken. U wordt bij ons ingeschreven met enkele basisgegevens en geplaatst voor een afspraak bij de betreffende fysiotherapeut.

Openingstijden:

Maandag : 07.00 – 18.00 uur
Dinsdag : 06.30 – 21.00 uur
Woensdag : 07.00 – 13.00 uur
Donderdag : 06.30 – 21.00 uur
Vrijdag : 07.00 – 18.00 uur

Directe Toegang Fysiotherapie. Wat betekent dat voor u?

Vanaf 1 januari 2006 heeft u géén verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht.

De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.