Fysiotraining

Fysiotraining richt zich op preventie, behandeling en reïntegratie bij beroepsgebonden klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Het doel is het belastingsniveau te behouden c.q. verder te verhogen. Wanneer tijdens fysiotherapeutische behandeling de klacht mindert, is er vaak toch nog een risico dat de klachten weer terugkeren. De fysiotraining bevordert het herstel van een goede balans tussen belasting en belastbaarheid naast de fysiotherapie. Voor mensen die de drempel naar een fitnesscentrum te groot vinden en er ook niet toe komen om een huiswerkoefenprogramma vol te houden, is de fysiotraining een goed alternatief.