GLI

De GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) is een wetenschappelijk onderbouwd traject van 2 jaar (24 bijeenkomsten) waarbij de patiënt wordt gecoacht naar een gezondere leefstijl. 

Naast een aantal individuele gesprekken en metingen, wordt in groepsverband aandacht besteed aan de onderwerpen voeding, slaap, stress en ontspanning. In deze groepsbijeenkomsten is ook ruimte om ervaringen en tips met elkaar te delen om elkaar zo te blijven motiveren.

Voor wie

  • De GLI is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met een BMI > 25.
  • Ook komen de mensen met een verhoogd risico op Diabetes en cardiovasculaire aandoeningen in aanmerking om deel te nemen aan het traject. Het uiteindelijke doel is een gezondere leefstijl te bewerkstelligen met als gevolg een kleiner risico op chronische ziekten. 
  • Als laatste is het belangrijk dat de patiënt zelf volledig gemotiveerd is om zo het 2 jaar durende traject vol te kunnen houden. 

Kosten

Het volledige traject GLI wordt vergoed door de zorgverzekeraar en maakt geen aanspraak op het eigen risico. De verwijzing van een mogelijke deelnemer gaat via de huisarts of specialist. Bij elke 15 aanmeldingen zal er een groep starten. De individuele gesprekken vinden plaats in overleg, de groepsbijeenkomsten zullen in de avonduren plaatsvinden. 

De start van een nieuwe groep is momenteel nog niet bekend.