Neurodynamics

Neurodynamics ofwel biomechanica van het zenuwstelsel.

Deze opleiding wordt georganiseerd door het Neuro Orthopedic Institute en heeft als thema “mobilisatie van het zenuwstelsel”.

De grootste interesses zijn gericht op menselijke pijnsituaties en omvatten: manuele therapie, pijnmanagement, patiënt- en behandelaaronderwijs, moderne neurobiologie, fysieke gesteldheid van het zenuwstelsel en clinical reasoning. De Australische initiator David Butler doceert al jaren het concept van de clinical reasoning, fysieke gesteldheid van het zenuwstelsel en pijnwetenschappen, dit alles geplaatst in het raamwerk van het Evidence Based handelen.

EB handelen is de integratie van de best beschikbare basiswetenschappen en patientgericht klinisch onderzoek met praktijkervaring, intuïtie en wijsheid. Hoe chronischer een probleem is des te minder belangrijk is de behandeling van fysieke disfuncties met passieve technieken. Lichaamseigen herstelmechanismen zijn veel krachtiger dan welke vorm van passieve behandeling die we kunnen bieden.

Passieve onderzoekstechnieken zijn nuttig ter diagnostisering, de patiënt “te verkennen”en als hulp bij uitleg. Veel patiënten met chronische pijnklachten hebben een vorm van oefenen nodig maar weten niet op welk niveau ze moeten beginnen, dan wel welke mate van pijn en irritatie binnen de veilige marge ligt. Als dat niveau eenmaal is ingesteld in overleg met de therapeut kun je beginnen met een stapsgewijze opbouw. Wij hebben het over MedischeTrainingstherapie of Fysio-training. Een verdere invulling van het trainingsprogramma tot aan uiteindelijk integratie van bedreigende activiteiten ligt voor de hand, maar blijft maatwerk.

Bij de chronische pijnpatiënt treedt mechanische verandering op zoals zenuwweefsel-verlittekening, door beweging aan het zenuwstelsel te geven middels neurodynamics worden nieuwe impulsen aan het Centraal zenuwstelsel aangeboden, dat dit op haar beurt verwerkt en integreert. Technieken met actieve en passieve mobilisatie van het zenuwstelsel zijn slechts één manier hoe je met pijnsituaties om kunt gaan. Gevoeligheid van het zenuwstelsel kan door veel methodes worden gewijzigd.

Er zijn veel wijzen waarop neurodynamische bewegingen in de therapie ingevoerd en benut kunnen worden, zoals passieve mobilisatie, actieve mobilisatie als onderdeel van Medische Training Therapie, warming-up en cooling down en als evaluatief moment.

Herstel van fysieke disfunctie in zenuwweefsel is niets nieuws. Het zenuwstelsel is altijd al gemobiliseerd, in feite is iedere spierrekking ook een neurale mobilisatie. Hoe dan ook, door herkenning en erkenning dat het zenuwweefsel is aangedaan, is een andere benadering van de problematiek gewenst gezien de aard van het weefsel en de prognose.