Welkom op de website van Fysiopunt

Laan van Meerdervoort 176
2517 BH Den Haag
Tel:070-3608558
Fax:070-3609764
Email: fysiolvm@xs4all.nl

Onze maatschap bestaat uit 3 fysiotherapeuten:
de heren A.N. de Jong, T.T. Liem en R.R. Winters.Wij praktiseren op een professioneel ingericht praktijkadres en wij hebben overeenkomsten met alle zorgverzekeraars. Alle therapeuten zijn registertherapeuten, “een kwaliteitskeurmerk” voor fysiotherapeuten. Binnen de groep zijn diverse “gespecialiseerde” collega’s. U kunt worden behandeld door de therapeut van uw keuze en indien nodig is het ook mogelijk dat de behandeling plaatsvindt op uw woonadres. Ook zonder een verwijzing van uw huisarts kunt u direct bij ons terecht voor een deskundige beoordeling en behandeling van uw klacht.

Onze aanpak bestaat uit een intake, lichamelijk onderzoek, uitleg en therapeutische handelingen vaak ondersteund door lichamelijke training van het houdings- en bewegingsapparaat, gezondheidsvoorlichting en preventieve maatregelen. In twee aparate oefenruimtes bieden we op maat gesneden beweegprogramma’s aan om de gevolgen van chronische aandoeningen zo beperkt mogelijk te houden.

Tevens zijn we gericht op samenwerking met gespecialiseerde collega’s, bedrijfsartsen en Arbodiensten. Voor onze praktijk betekent dit een insteek in het begeleiden van mensen in re-integratie naar werk. We kunnen daarbij vanuit de eerstelijnszorg onze specialisaties en expertise inzetten en ook kleinschalige belastbaarheidtrainingen in onze praktijk aanbieden.